Uwolnienie się od odpowiedzialności członka zarządu sp. z o.o. za długi spółki

Członek zarządu ma możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności swoim majątkiem „prywatnym” za długi spółki w sytuacji, gdy wykaże, że we właściwym czasie: Zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości Wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu. Albo w przypadku, gdy: Niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z …

Odpowiedzialność członka zarządu za długi spółki z o.o.

Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w pewnych przypadkach może ponieść odpowiedzialność za długi zarządzanej przez niego spółki. Co jest z pewnością dobrą informacją dla wielu wierzycieli, którzy stracili już nadzieję na odzyskanie swoich należności z uwagi na niewypłacalność spółki z o.o. będących ich dłużnikami. Powyższą odpowiedzialność członków zarządu i to z ich prywatnego majątku …

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Bardzo często przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność rozważają zmianę formy działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Często celem takie działania jest ograniczenie ryzyka prowadzonej działalności, zwiększenie renomy lub zwiększenie poziomu dofinansowania biznesu poprzez dopuszczenie w przyszłości nowych wspólników. Niewątpliwą zaletą przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej zamiast wniesienia jej aportem lub założenia nowej spółki jest fakt, cesji wszelkich …

Aport przedsiębiorstwa do spółki z o.o.

Aport przedsiębiorstwa (jednoosobowej działalności) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest często rozważany przez przedsiębiorców, którzy planują zmianę formy działalności, chcą ograniczyć lub wyłączyć swoją odpowiedzialność za długi powstałe w ramach jednoosobowej działalności lub chcą zwiększyć wartość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Aport przedsiębiorstwa ma swoje wady i zalety. Do zalet należy zaliczyć: Mało skomplikowana forma wniesienia …

Likwidacja spółki z o.o.

Czasami zdarza się, iż wspólnicy prowadzący spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością postanawiają zakończyć swoją działalność wykonywaną poprzez spółkę bez sprzedawania lub umarzania swoich udziałów, ale w sposób definitywny rozwiązując i likwidując spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przepisy prawa, a dokładnie art. 270 ust. 2 Kodeks spółek handlowych dopuszcza rozwiązanie i likwidację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie …

Rejestracja spółki komandytowej

Spółka komandytowa jest to spółka prawa handlowego, która zyskuje w Polsce coraz większą popularność. Składa się ona z co najmniej dwóch wspólników. Jeden ze wspólników zwany komplementariuszem odpowiada za długi spółki całym majątkiem, a drugi wspólnik zwany komandytariuszem odpowiada tylko do tzw. sumy komandytowej. Z racji możliwego ograniczenia odpowiedzialności komandytariusza tylko do sumy komandytowej oraz wyeliminowania …

Założenie spółki z o.o. przez cudzoziemca

Polskie prawo dopuszcza założenie przez cudzoziemca na terytorium Polski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednakże należy zaznaczyć, iż już prowadzenie działalności spółki przez cudzoziemca jako jej prezes zarządu lub prokurent z terytorium Polski może być czasami prawnie utrudnione. Powyższe wynika z faktu, iż zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców …

Rejestracja spółki z o.o. przez Internet

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najbardziej popularnych form prowadzenia działalności gospodarczej. Jak bowiem wynika z oficjalnych danych jest ona najczęściej wybieranym sposobem działalności biznesowej zaraz po jednoosobowej działalności gospodarczej. Powyższe prawdopodobnie wynika z faktu, iż prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiada wiele zalet m.in. w pewnych przypadkach eliminuje konieczności zapłaty …

Rejestracja spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najbardziej popularnych form prowadzenia działalności gospodarczej. Jak bowiem wynika z oficjalnych danych jest ona najczęściej wybieranym sposobem działalności biznesowej zaraz po jednoosobowej działalności gospodarczej. Powyższe prawdopodobnie wynika z faktu, iż prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiada wiele zalet m.in. w pewnych przypadkach eliminuje konieczności zapłaty …