ZAŁOŻENIE SPÓŁKI CYWILNEJ

DLACZEGO SPÓŁKA CYWILNA? Spółka cywilna jest najpopularniejszą z rodzajów spółek w ramach jakich przedsiębiorcy prowadzą wspólnie z innymi przedsiębiorcami działalność gospodarczą. Do jej założenie wystarczy podpisanie umowy nawet w zwykłej formie pisemnej czyli bez udziału notariusza oraz zgłoszenie działalności w organach administracji publicznej. Zawiązać spółkę cywilną mogą zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne. Przy …

ZAŁOŻENIE SPÓŁKI JAWNEJ

JAK ZAŁOŻYĆ SPÓŁKĘ JAWNĄ?   Spółka jawa jest osobową spółką prawa handlowego, która prowadzi działalność pod własną firmą na podstawie własnego majątku. Majątek spółki tworzą wkłady wniesione przez wspólników oraz mienie nabyte w trakcie jej trwania. Spółka jawna może być tworzona zarówno przez osoby fizyczne jak i osoby prawne. Może zaciągać zobowiązania niezależnie od wspólników …

REPREZENTACJA SPÓŁKI JAWNEJ

REPREZENTACJA SPÓŁKI JAWNEJ Reprezentacja spółki jawnej to inaczej wykonywanie czynności sądowych i pozasądowych w imieniu i na rzecz spółki jawnej wobec osób trzecich. Oznacza to możliwość działania na wszystkich polach działalności spółki przykładowo zawieranie umów, przyjmowanie oświadczeń wiedzy lub występowanie w sądzie.   KTO MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JAWNĄ? Zgodnie z art. 29 § 1 Kodeksu …

REJESTRACJA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

JAK ZAŁOŻYĆ SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ?   Spółka komandytowa jest to spółka prawa handlowego, która zyskuje w Polsce coraz większą popularność. Składa się ona z co najmniej dwóch wspólników. Jeden ze wspólników zwany komplementariuszem odpowiada za długi spółki całym majątkiem, a drugi wspólnik zwany komandytariuszem odpowiada tylko do tzw. sumy komandytowej. Z racji możliwego ograniczenia odpowiedzialności komandytariusza tylko …

LIKWIDACJA SPÓŁKI Z O.O.

JAK ZLIKWIDOWAĆ SPÓŁKĘ Z O.O.?   Czasami zdarza się, iż wspólnicy prowadzący spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością postanawiają zakończyć swoją działalność wykonywaną poprzez spółkę bez sprzedawania lub umarzania swoich udziałów, ale w sposób definitywny rozwiązując i likwidując spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przepisy prawa, a dokładnie art. 270 ust. 2 Kodeks spółek handlowych dopuszcza rozwiązanie i likwidację …

APORT PRZEDSIĘBIORSTWA DO SPÓŁKI Z O.O.

JAK ZROBIĆ APORT PRZEDSIĘBIORSTWA DO SPÓŁKI Z O.O.?   Aport przedsiębiorstwa (jednoosobowej działalności) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest często rozważany przez przedsiębiorców, którzy: planują zmianę formy działalności, chcą ograniczyć lub wyłączyć swoją odpowiedzialność za długi powstałe w ramach jednoosobowej działalności chcą zwiększyć wartość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.   APORT PRZEDSIĘBIORSTWA DO SPÓŁKI Z O.O.: …

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKA ZARZĄDU ZA DŁUGI SPÓŁKI Z O.O.

KIEDY CZŁONEK ZARZĄDU ODPOWIADA ZA DŁUGI SPÓŁKI Z O.O.?   Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w pewnych przypadkach może ponieść odpowiedzialność za długi zarządzanej przez niego spółki. Co jest z pewnością dobrą informacją dla wielu wierzycieli, którzy stracili już nadzieję na odzyskanie swoich należności z uwagi na niewypłacalność spółki z o.o. będących ich dłużnikami. …

ZAŁOŻENIE SPÓŁKI Z O.O. PRZEZ CUDZOZIEMCA

CZY CUDZOZIEMIEC MOŻE ZAŁOŻYĆ SPÓŁKĘ Z O.O. W POLSCE?   Polskie prawo dopuszcza założenie przez cudzoziemca na terytorium Polski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednakże należy zaznaczyć, iż już prowadzenie działalności spółki przez cudzoziemca jako jej prezes zarządu lub prokurent z terytorium Polski może być czasami prawnie utrudnione. Powyższe wynika z faktu, iż zgodnie z ustawą …

PRZEKSZTAŁCENIE JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SPÓŁKĘ Z O.O.

JAK PRZEKSZTAŁCIĆ JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W SPÓŁKĘ Z O.O.?   Bardzo często przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność rozważają zmianę formy działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Często celem takie działania jest: ograniczenie ryzyka prowadzonej działalności, zwiększenie renomy lub zwiększenie poziomu dofinansowania biznesu poprzez dopuszczenie w przyszłości nowych wspólników.   Niewątpliwą zaletą przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej zamiast …

UWOLNIENIE SIĘ CZŁONKA ZARZĄDU OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DŁUGI SPÓŁKI

CZY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE ZAWSZE ODPOWIADA ZA DŁUGI SPÓŁKI?   Członek zarządu ma możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności swoim majątkiem „prywatnym” za długi spółki w sytuacji, gdy wykaże, że we właściwym czasie: Zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości Wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu. Albo w …