APORT PRZEDSIĘBIORSTWA DO SPÓŁKI Z O.O.

JAK ZROBIĆ APORT PRZEDSIĘBIORSTWA DO SPÓŁKI Z O.O.?

 

Aport przedsiębiorstwa (jednoosobowej działalności) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest często rozważany przez przedsiębiorców, którzy:

 • planują zmianę formy działalności,
 • chcą ograniczyć lub wyłączyć swoją odpowiedzialność za długi powstałe w ramach jednoosobowej działalności
 • chcą zwiększyć wartość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

APORT PRZEDSIĘBIORSTWA DO SPÓŁKI Z O.O.: WADY I ZALETY

 

Aport przedsiębiorstwa ma swoje wady i zalety.

Do zalet należy zaliczyć:

 • Mało skomplikowana forma wniesienia aportu do spółki
 • Brak opodatkowania przedsiębiorcy na etapie wnoszenia aportu.
 • Możliwość wniesienia aportu do nowo powstającej lub już istniejącej spółki.
 • Brak konieczności badania przez biegłego rewidenta wartości aportu.
 • Wygaśnięcie odpowiedzialności za długi przedsiębiorstwa przez wnoszącego aport po 3 latach.

Do wad należy zaliczyć:

 • Konieczność wyrażenia zgody wierzycieli na przeniesienie całości praw i obowiązków przysługujących przedsiębiorcy.
 • Brak możliwości automatycznego przeniesienia zezwoleń lub koncesji.
 • Brak automatycznego wygaśnięcie odpowiedzialności za długi przedsiębiorstwa.
 • Większy formalizm w późniejszym prowadzeniu działalności.

 

APORT PRZEDSIĘBIORSTWA DO SPÓŁKI Z O.O.: KROK PIERWSZY – UMOWA WNIESIENIA WKŁADU

 

Procedura wniesienia aportem przedsiębiorstwa polega na zawarciu w formie aktu notarialnego umowy wniesienia przedsiębiorstwa do już istniejącej spółki lub nowo powstałej spółki przedsiębiorstwa w zamian z udziały w spółce.

APORT PRZEDSIĘBIORSTWA DO SPÓŁKI Z O.O.: KROK DRUGI – ZGŁOSZENIE DO SĄDU REJESTROWEGO

 

Następnie należy zgłosić dokonaną zmianę w Krajowy Rejestrze Sądowym.

 • W przypadku nowo powstałej spółki zgłoszenie nie różni się od normalnego założenia spółki (zostało opisane we wpisie dotyczącym rejestracji spółki),
 • W sytuacji wniesienia aportu do istniejącej już spółki zgłoszenie należy dokonać na formularzu KRS – Z3 oraz formularzu KRS – ZE wraz z załączeniem aktu notarialnego i dowodu opłaty sądowej od wniosku.

APORT PRZEDSIĘBIORSTWA DO SPÓŁKI Z O.O.: KROK TRZECI – ZGŁOSZENIE DO URZĘDU SKARBOWEGO

 

Kolejno po rejestracji należy dokonać zawiadomienia urzędu skarbowego na formularzu NIP-8 w terminie 7 dni od daty dokonania zmian.

Czynność wniesienia aportem nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług, a jedynie opłatą notarialną oraz podatkiem od czynności cywilnoprawych.

W przypadku pytań skontaktuj się z mną.

 • tel. 792 615 617
 • biuro@kancelariabudzynski.pl