REJESTRACJA SPÓŁKI Z O.O. PRZEZ INTERNET

ZAŁOŻENIE SPÓŁKI Z O.O. W INTERNECIE

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najbardziej popularnych form prowadzenia działalności gospodarczej. Jak bowiem wynika z oficjalnych danych jest ona najczęściej wybieranym sposobem działalności biznesowej zaraz po jednoosobowej działalności gospodarczej.

Powyższe prawdopodobnie wynika z faktu, iż prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiada wiele zalet m.in.:

 • w pewnych przypadkach eliminuje konieczności zapłaty ZUS,
 • ogranicza w znaczny sposób odpowiedzialności ze ewentualne długi powstałe w trakcie działalności,
 • pozwala na bardziej przejrzyste monitorowanie sytuacji finansowej działalności.

Poniżej przedstawiam krótki opis złożenia spółki z o.o. przez Internet.

 

REJESTRACJA SPÓŁKI Z O.O. PRZEZ INTERNET: KROK 1 –  UTWORZENIE KONTA NA PORTALU EKRS.MS.GOV.PL

 

Pierwszą czynnością konieczną w całej procedurze zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet jest założenie konta na portalu ekrs.ms.gov.pl oraz posiadanie elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub profil zaufany na ePUAP.

 

REJESTRACJA SPÓŁKI Z O.O. PRZEZ INTERNET: KROK 2 – REJESTRACJA SPÓŁKI NA PORTALU

 

Celem rejestracji spółki należy zarejestrować się na portalu ekrs.ms.gov.pl (jeżeli wspólników lub członków zarządu jest więcej niż jeden to każdy z nich musi być w tym samym czasie zalogowany na portalu).

 

Następnie należy:

 • Wybrać jako formę działalności gospodarczej spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i umożliwić dostęp do konta pozostałym wspólnikom lub członkom zarządu.
 • Wypełnić pojawiające się na stronie formularze z zapisami umowy spółki, m.in. nazwa spółki, siedziba spółki, wysokość kapitału zakładowego, wskazanie czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział, wskazanie liczby i wartości nominalnej udziałów należących do każdego wspólnika oraz czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony.
 • Wygenerować i podpisać za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub elektronicznego podpisu kwalifikowanego dokumenty pojawiające się kolejno na portalu, w tym oświadczenie o wniesieniu kapitału zakładowego, lista wspólników oraz lista członków zarządu.
 • Uiścić opłatę sądową za rejestrację spółki w wysokości 350,39 zł.
 • Wysłać wniosek o rejestrację.

 

Po wysłaniu wniosku drogą elektroniczną Sąd jeżeli nie odnotuje błędów lub braków dokonuje rejestracji spółki i w ciągi 2 – 4 dni otrzymujemy NIP i REGON spółki.

 

REJESTRACJA SPÓŁKI Z O.O. PRZEZ INTERNET: KROK 3 – CZYNNOŚCI FORMALNE PO REJESTRACJI SPÓŁKI

 

Po zarejestrowaniu przez Sąd spółki z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym koniecznym jest jeszcze dopełnienie kilku formalności, a mianowicie:

 

 • W ciągu 14 dni od daty założenia spółki należy złożyć w Urzędzie Skarbowym deklarację PCC- 3 oraz opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5 % kwoty kapitału zakładowego.
 • W ciągu 21 dni od daty rejestracji spółki zgłoszenie na formularzu NIP – 8 danych aktualizacyjnych spółki, w tym informacje o rachunku bankowym i miejscu przechowywania ksiąg rachunkowych.
 • Jeżeli spółka będzie chciała być „czynnym podatnikiem VAT” lub nie przysługuje jej zwolnienie podmiotowe ani przedmiotowe to należy zarejestrować się jako „czynny podatnik VAT” na formularzu VAT – R
 • Jeżeli spółka będzie zatrudniała pracowników to należy dokonać odpowiednich zgłoszeń w ZUS w terminie 7 dni od zatrudnienia pierwszego pracownika.
 • Założenie rachunku bankowego.
 • Wyrobienie pieczątki firmowej.

 

REJESTRACJA SPÓŁKI Z O.O. PRZEZ INTERNET – KOSZTY ZAŁOŻENIA SPÓŁKI Z O.O. PRZEZ INTERNET

 

Ostateczne koszty są uzależnione od wysokości kapitału zakładowego, ponieważ im większy kapitał zakładowy będzie posiadać spółka tym większą opłatę notarialną i podatek od czynności cywilnoprawnych będą musieli zapłacić jego wspólnicy.

 

Przykładowe koszty założenia spółki z o.o. przy minimalnym kapitale zakładowym tj. 5 000,00 zł wynoszą:

 • Podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości ok. 23,00 zł
 • Opłata sądowa za rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym w wysokości 350,39 zł.

 

Dodatkowo należy uwzględnić ewentualne wynagrodzenie kancelarii prawnych lub innych podmiotów pomagających sporządzić umowę spółki i dochowanie pozostałych formalności.

 

W przypadku pytań skontaktuj się z mną.

 • tel. 792 615 617
 • biuro@kancelariabudzynski.pl