Kategoria «spółka komandytowa»

Rejestracja spółki komandytowej

Spółka komandytowa jest to spółka prawa handlowego, która zyskuje w Polsce coraz większą popularność. Składa się ona z co najmniej dwóch wspólników. Jeden ze wspólników zwany komplementariuszem odpowiada za długi spółki całym majątkiem, a drugi wspólnik zwany komandytariuszem odpowiada tylko do tzw. sumy komandytowej. Z racji możliwego ograniczenia odpowiedzialności komandytariusza tylko do sumy komandytowej oraz wyeliminowania …