Kategoria «spółka komandytowa»

REJESTRACJA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

JAK ZAŁOŻYĆ SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ?   Spółka komandytowa jest to spółka prawa handlowego, która zyskuje w Polsce coraz większą popularność. Składa się ona z co najmniej dwóch wspólników. Jeden ze wspólników zwany komplementariuszem odpowiada za długi spółki całym majątkiem, a drugi wspólnik zwany komandytariuszem odpowiada tylko do tzw. sumy komandytowej. Z racji możliwego ograniczenia odpowiedzialności komandytariusza tylko …