Kategoria «spółka jawna»

ZAŁOŻENIE SPÓŁKI JAWNEJ

JAK ZAŁOŻYĆ SPÓŁKĘ JAWNĄ?   Spółka jawa jest osobową spółką prawa handlowego, która prowadzi działalność pod własną firmą na podstawie własnego majątku. Majątek spółki tworzą wkłady wniesione przez wspólników oraz mienie nabyte w trakcie jej trwania. Spółka jawna może być tworzona zarówno przez osoby fizyczne jak i osoby prawne. Może zaciągać zobowiązania niezależnie od wspólników …

REPREZENTACJA SPÓŁKI JAWNEJ

REPREZENTACJA SPÓŁKI JAWNEJ Reprezentacja spółki jawnej to inaczej wykonywanie czynności sądowych i pozasądowych w imieniu i na rzecz spółki jawnej wobec osób trzecich. Oznacza to możliwość działania na wszystkich polach działalności spółki przykładowo zawieranie umów, przyjmowanie oświadczeń wiedzy lub występowanie w sądzie.   KTO MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JAWNĄ? Zgodnie z art. 29 § 1 Kodeksu …