Kategoria «Uncategorized»

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKA ZARZĄDU ZA DŁUGI SPÓŁKI Z O.O.

KIEDY CZŁONEK ZARZĄDU ODPOWIADA ZA DŁUGI SPÓŁKI Z O.O.?   Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w pewnych przypadkach może ponieść odpowiedzialność za długi zarządzanej przez niego spółki. Co jest z pewnością dobrą informacją dla wielu wierzycieli, którzy stracili już nadzieję na odzyskanie swoich należności z uwagi na niewypłacalność spółki z o.o. będących ich dłużnikami. …

ZAŁOŻENIE SPÓŁKI Z O.O. PRZEZ CUDZOZIEMCA

CZY CUDZOZIEMIEC MOŻE ZAŁOŻYĆ SPÓŁKĘ Z O.O. W POLSCE?   Polskie prawo dopuszcza założenie przez cudzoziemca na terytorium Polski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednakże należy zaznaczyć, iż już prowadzenie działalności spółki przez cudzoziemca jako jej prezes zarządu lub prokurent z terytorium Polski może być czasami prawnie utrudnione. Powyższe wynika z faktu, iż zgodnie z ustawą …