Kategoria «Uncategorized»

Uwolnienie się od odpowiedzialności członka zarządu sp. z o.o. za długi spółki

Członek zarządu ma możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności swoim majątkiem „prywatnym” za długi spółki w sytuacji, gdy wykaże, że we właściwym czasie: Zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości Wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu. Albo w przypadku, gdy: Niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z …

Odpowiedzialność członka zarządu za długi spółki z o.o.

Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w pewnych przypadkach może ponieść odpowiedzialność za długi zarządzanej przez niego spółki. Co jest z pewnością dobrą informacją dla wielu wierzycieli, którzy stracili już nadzieję na odzyskanie swoich należności z uwagi na niewypłacalność spółki z o.o. będących ich dłużnikami. Powyższą odpowiedzialność członków zarządu i to z ich prywatnego majątku …

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Bardzo często przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność rozważają zmianę formy działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Często celem takie działania jest ograniczenie ryzyka prowadzonej działalności, zwiększenie renomy lub zwiększenie poziomu dofinansowania biznesu poprzez dopuszczenie w przyszłości nowych wspólników. Niewątpliwą zaletą przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej zamiast wniesienia jej aportem lub założenia nowej spółki jest fakt, cesji wszelkich …

Aport przedsiębiorstwa do spółki z o.o.

Aport przedsiębiorstwa (jednoosobowej działalności) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest często rozważany przez przedsiębiorców, którzy planują zmianę formy działalności, chcą ograniczyć lub wyłączyć swoją odpowiedzialność za długi powstałe w ramach jednoosobowej działalności lub chcą zwiększyć wartość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Aport przedsiębiorstwa ma swoje wady i zalety. Do zalet należy zaliczyć: Mało skomplikowana forma wniesienia …

Likwidacja spółki z o.o.

Czasami zdarza się, iż wspólnicy prowadzący spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością postanawiają zakończyć swoją działalność wykonywaną poprzez spółkę bez sprzedawania lub umarzania swoich udziałów, ale w sposób definitywny rozwiązując i likwidując spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przepisy prawa, a dokładnie art. 270 ust. 2 Kodeks spółek handlowych dopuszcza rozwiązanie i likwidację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie …